Sla over naar de inhoud

Toekomstpark Haverland

Anders wonen, anders leven. Meer in verbinding met de natuur vanuit het besef dat we er onlosmakelijk onderdeel van zijn. Klinkt dat zweverig? Het is juist heel concreet, praktisch en logisch. Natuurlijk eigenlijk. Ons idee voor deze andere, natuurlijke manier van wonen en leven noemen we Toekomstpark Haverland.

De (zons)opkomst van Toekomstpark Haverland…

Toekomstpark Haverland; Samen zorgen voor de wereld van morgen

Toekomstpark Haverland wil samen zorgen voor de wereld van morgen door te verbinden, inspireren en activeren. Mensen bij elkaar brengen, en in de natuur. Zodat zij geïnspireerd kunnen raken door elkaar en door de natuur. Want in verbinding ontstaat inspiratie en inspiratie zet aan tot actie.

Daarom vind je Toekomstpark Haverland bij voorkeur dichtbij de dorps- of stadsrand, tussen woongebied en Buitengebied, waar het eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is en waar iedereen zich welkom en betrokken kan voelen. In het park is ruimte voor groene, duurzame en sociale initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan o.a. de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, natuurbeleving en bewustwording/educatie.

Toekomstpark Haverland is uniek omdat het verschillende functies en initiatieven met elkaar combineert. Men kan er wonen, werken, leren en recreëren (functies) in bijvoorbeeld een voedselbos, een pluktuin, een gemeenschap van kleine, ecologische huizen. Denk ook aan dagbesteding, zorgprojecten, educatieve projecten en gemeenschappelijke, ecologische voedselproductie (voorbeelden van initiatieven).
Alles is mogelijk, maar wel afhankelijk van de specifieke locatie en de lokale gemeenschap.

Tijdloos en tijdelijk

Toekomstpark Haverland wil een tijdloos voorbeeld zijn van hoe we op een gezonde manier met onze leefomgeving kunnen samen-leven. Tijdloos omdat het park dankzij de combinatie van functies en initiatieven altijd in beweging is. Nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe kennis en technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe keuzes, verbeteringen, of tot het aantrekken van andere mensen.

Tegelijkertijd kan het tijdelijk zijn. Om de (verarmde) natuur in een gebied te ontwikkelen en te laten uitbloeien tot een groene oase zijn tijd en energie nodig. Ónze tijd en energie. Wanneer na 5 tot 10 jaar de natuur onze hulp niet meer nodig heeft, kunnen de pioniers die dit park hebben opgebouwd opnieuw beginnen in een ander Toekomstpark. Op deze manier kunnen er op meerdere plekken in een gemeente, regio of provincie soortgelijke Toekomstparken gerealiseerd worden en creëren we als het ware een Groene Rups die altijd in ontwikkeling is en een groen en duurzaam spoor achterlaat.

Toekomstpark Haverland als Groene Rups die een duurzaam spoor achterlaat

Toekomstpark Haverland wil Verbinden, Inspireren, Activeren

Hoe vaak is het niet zo dat we in beweging komen nadat we door iets of iemand geïnspireerd zijn? Een gesprek, een film, een boek, een reis, een workshop, een wandeling. Het kan vanalles zijn, iets heftigs, of juist iets moois, maar ineens is er dat besef dat het tijd is voor actie.

Die inspiratie kwam in eerste instantie van buitenaf en triggerde iets binnenin ons. Met andere woorden: om geïnspireerd, geïnteresseerd en gemotiveerd te raken hebben we verbinding nodig. Iets of iemand buiten ons doet het vlammetje in ons ontsteken. Dat is in het kort de essentie van Toekomstpark Haverland: Het verbindt, inspireert en activeert.

Verbinding is vanzelfsprekend in de natuur

De natuur

Waar gaan we heen om te ontspannen, tot rust te komen, ons hoofd leeg te maken, ons lijf te voelen, te genieten, inspiratie op te doen, of even zorgeloos te zijn?

Grote kans dat er beelden in ons opkomen van bossen, weidse natuur, bergen, de zee, en meren. Oftewel, de natuur.
Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur, we zijn er onlosmakelijk mee verbonden, deel van hetzelfde ecosysteem. We voelen dit misschien niet (meer) zo, maar het is simpelweg een feit: zonder de natuur kunnen we niet leven.

Om ons gevoel van verbinding met de natuur te herstellen wil Toekomstpark Haverland die natuur een groter onderdeel maken van ons dagelijkse leven. De natuur dichter bij de mens brengen en andersom.
Daarom ligt Toekomstpark Haverland bij voorkeur aan de dorps- of stadsrand zodat het eenvoudig bereikbaar is voor iedereen. Bovendien heeft het park een open karakter en is er ruimte voor verschillende groene en duurzame initiatieven waardoor het een verscheidenheid aan mensen aanspreekt. En hoe meer mensen zich er welkom en betrokken voelen, hoe meer hernieuwde verbindingen met de natuur er mogelijk zijn…

 

Groene, duurzame en sociale initiatieven

Het bijzondere en unieke aan Toekomstpark Haverland is de combinatie van verschillende functies en verschillende initiatieven op één centrale plek. In Nederland – en in de rest van de wereld – zien we steeds meer voorbeelden van groene, duurzame en sociale initiatieven. Vaak echter, zijn het op zichzelf staande initiatieven waardoor het positieve effect op de massa en op de Aarde beperkt blijft: Een groep bevlogen mensen op plek A start een voedselbos of een Tiny Forest. Een andere groep op plek B realiseert een ecodorp met o.a. een gezamenlijke moestuin. Op plek C ontstaat een pluktuin, of een zonnepark, of een woon- en zorggroep. Toekomstpark Haverland wil dit soort initiatieven combineren zodat ze elkaar versterken en daarmee de positieve impact op mens en natuur vergroten.

Een voorbeeld van een groen initiatief: volkstuintjes in Denemarken

Een park als systeem met spelregels

Toekomstpark Haverland kan overal gerealiseerd worden. Idealiter blijft het niet bij slechts één park, maar wordt het ingezet als een systematiek om op verschillende plekken de natuur te herstellen en daarmee ook de verbinding tussen mens en natuur.

Toekomstpark Haverland daagt uit tot groot(s) denken en vraagt om klein en praktisch beginnen. Afhankelijk van o.a. de specifieke locatie, de behoeften van de natuur, de grootte van de plek en niet te vergeten de wensen van de gemeenschap, wordt het park op organische wijze gerealiseerd. Het park ontstaat namelijk met, voor en door de (lokale) gemeenschap. Burgers, (lokale) overheden en professionals bepalen samen hoe het park vorm krijgt en aan welke initiatieven ruimte wordt geboden. Er kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij reeds bestaande initiatieven of er kan samenwerking worden gezocht met boeren die geen opvolging kunnen vinden voor hun bedrijf.

Een aantal uitgangspunten staat centraal en die omschrijven we in de zogenaamde (nog te bepalen) spelregels. Zo kan ieder initiatief eenvoudig getoetst worden. Per locatie kunnen specifieke spelregels van toepassing zijn, maar voor ieder Toekomstpark geldt dat initiatieven op een positieve manier bijdragen aan één of meerdere van de onderstaande uitgangspunten:

  1. Verbeteren van de bodemkwaliteit
  2. Verrijken van de biodiversiteit
  3. Bevorderen van (eetbaar) groen en nieuwe natuur
  4. Bijdragen aan natuurbeleving, -bewustwording, en -educatie.
  5. Bevorderen van sociale cohesie
  6. Tijdloos / Toekomstbestendig / Levert een positieve bijdrage op de lange termijn voor de natuur.

Persoonlijke invulling van Toekomstpark Haverland

Als initiatiefnemers hebben we uiteraard onze eigen ideeën over hoe Toekomstpark Haverland eruit zou kunnen zien. Hoewel voor ieder van ons de concrete invulling kan verschillen, blijkt duidelijk dat de gemene deler zit in de positieve bijdrage die we willen leveren aan onze leefwereld.

Klik op de audiofragmenten en luister naar onze persoonlijke verhalen.

Samen zorgen voor de wereld van morgen door vernieuwend onderwijs

Deze zin zegt het allemaal: Samen Zorgen voor De Wereld van Morgen. Hoe de toekomst eruit kan zien, bepalen we zelf, met z’n allen. Hoe gezond de planeet is en hoe we de Aarde achterlaten voor toekomstige generaties, is aan ons. Als we een groene en gezonde toekomst wensen, dan kunnen we vandaag starten met bouwen aan het fundament.

En wie heeft de toekomst? Juist, de jeugd. Daarom pleit Toekomstpark Haverland ervoor om scholen en universiteiten van meet af aan te betrekken bij de realisatie van het park. Kleine kinderen hebben er misschien een schooltuintje? Studenten kunnen er wellicht een heel jaar wonen en meedenken over de inrichting van het park, meewerken aan de bouw van circulaire, klimaatadaptieve en energieneutrale voorzieningen? Hoe gaaf is dat? Dat is nou vernieuwend onderwijs en de verbinding met de natuur wordt als het ware met de paplepel ingegoten.

Waar en wanneer Toekomstpark Haverland?

De initiatiefgroep woont in de gemeente Echt-Susteren in de provincie Limburg. In de groep zit een eigenaar van 7 hectare grond. Dit perceel is gelegen op een perfecte locatie tussen bebouwde kom en een natuurgebied. Hier zouden we graag – samen met de omwonenden – een start maken met het allereerste Toekomstpark. Helaas gaat dat niet zomaar want we zijn gebonden aan geldende bestemmingsplannen en een gemeente die ons plan enerzijds toejuicht, en het tegelijkertijd moeilijk te toetsen vindt aan de huidige wet- en regelgeving.
In omliggende gemeenten, waaronder Sittard-Geleen, Beekdaelen en Leudal, is ons plan ook enthousiast ontvangen. De bereidwilligheid om deze vorm van pionieren toe te laten lijkt iets groter, maar ook hier zijn er nog geen concrete toezeggingen gedaan.

Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een gemeente die out of the box durft te denken en – zelfs al is het tijdelijk (10 jaar) – dit plan met ons wilt realiseren. We zijn niet gebonden aan de provincie Limburg, maar onze voorkeur gaat hier wel naar uit.

Ook zijn we op zoek naar mensen, de ‘gewone’ burger, naar jou! Mensen die op één of andere manier willen meehelpen en bijdragen aan dit Toekomstpark. Met geld, met grond, met helpende handjes, met kennis, ervaring, een netwerk etc. Alle hulp is welkom. Bovendien, hoe groter de groep mensen die zich realiseert wat de toegevoegde waarde is van een Toekomstpark in zijn of haar omgeving, des te groter de kans dat een gemeente gehoor geeft aan dit initiatief.

Laat dus van je horen. Of je nu een persoon bent, een groep, een school, een bedrijf of misschien zelfs een gemeente. Wij willen ons verbinden, samenwerken en vervolgens ‘zorgen voor de wereld van morgen’.
Neem contact op met Ginny via 06 41 18 16 44 of via ginnymulders@gmail.com.